Pravno obvestilo

Za namene tega pravnega obvestila je spletna stran skup podstrani na naslovu www.kupikolo.si.

Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu www.kupikolo.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine portala Kupikolo.si, spletni oglasnik ali pravnih subjektov, katerih vsebine so vključene v www.kupikolo.si.

Omejitev odgovornosti - splošno

Vse informacije, gradiva in podatki na www.kupikolo.si so informativne narave. Portal Kupikolo.si, se bo trudil za optimalno delovanje www.kupikolo.si, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo www.kupikolo.si. Vsi uporabniki uporabljajo www.kupikolo.si na lastno odgovornost. Niti portal Kupikolo.si, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi www.kupikolo.si ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah ter gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv ter oglasov na www.kupikolo.si ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Portal Kupikolo.si, tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Portal Kupikolo.si, ne more biti odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe www.kupikolo.si.

Portal Kupikolo.si, se bo trudil za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Omejitev odgovornosti - oglasi

Portal Kupikolo.si, ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost objavljenih podatkov in podatkov, ki jih vpisujejo trgovci ali fizične osebe kot oglaševalci / prodajalci. Vsak dogovor o nakupu / prodaji kolesa oz. predmeta, objavljenega na straneh www.kupikolo.si, je dogovor zgolj med kupcem in prodajalcem, ki kolo/predmet prodaja in ne povzroči nikakršnega posrednega ali neposrednega pogodbenega odnosa med kupcem, prodajalcem ter portalom Kupikolo.si.

Za celotno vsebino oglasa, vključno s posredovanimi fotografijami, objavljeno ceno ter navedbo pravilnih kontaktnih podatkov, odgovarja izključno oglaševalec oz. oseba, katera oglas odda v objavo.

Portal Kupikolo.si, si pridržuje pravico do dodatnega preverjanja oglasa pred objavo, zavrnitve objave, izbrisa ali blokade objave (celotne vsebine ali kateregakoli dela oglasa), spremembe objave, v kolikor je ta neprimerna, vsebinsko sporna, zavajajoča ali kakorkoli neprimerna za objavo po kriteriju uredništva www.kupikolo.si.

Tipični primer spornih vsebin:

 • nepravilno objavljeni kontaktnimi podatki (primer: GSM v polju PRODAJALEC ali OPOMBA)
 • neresnični kontaktni podatki
 • ponudbe komercialne linije 090
 • oglaševanje storitvene dejavnosti (še posebej neprimerno v opcijah KOMENTAR, TOP PONUDBA)
 • oglas z zavajajočo ceno (NI objavljena končna maloprodajna cena z vključenim DDV)
 • oglas z neprimerno ali avtorsko sporno fotografijo (primer: kopiranje fotografije iz drugega medija ali iz oglasa drugega prodajalca)
 • vsebinsko neprimeren oglas (oz. t.i. smetenje posamezne rubrike) (primer: oglasi za živali, kmetijske pridelke, gradbeni material, računalniško opremo)
 • podvajanje oglasa iste vsebine oz. ponudbe istega kolesa
 • večkratno ponavljajoče objavljanje istega oglasa (primer: isti oglas objavljen vsakih nekaj ur ali vsak dan ponovno, stari oglas pa ob tem odstranjen)
 • oglas, ki ne ponuja enoznačno določenega posameznega vozila / artikla (primer: oglaševanje splošne prodajne akcije, splošno oglaševanje, več oglasov v enem itd.)
 • oglaševanje spornih izdelkov (primer: piratski izdelki, kopije izdelkov...)
 • oglas, ki v vsebini ali opombah komentira ponudbe drugih oglasov ali oglaševalcev
 • oglas ki v opisu vsebuje avtomatične preusmeritvene kode
 • oglas za različne dele kolesa, objavljen pod rubriko KOLO
 • oglasi raznih delov in opreme v katerikoli rubriki, razen v rubriki DELI IN OPREMA
 • oglas z vsebino KUPIM ali IŠČEM (objava takšnega oglasa NI dopustna)
 • oglas z vsebino ODDAM (objava takšnega oglasa je v izogib oglaševanju dela na črno dopustna IZKLJUČNO registriranim trgovcem ob ustrezni oznaki v oglasu)
 • oglas, ki vsebuje versko ali politično obarvano vsebino oz. prikazuje verske ali politične simbole

Oglaševalec z oddajo oglasa prevzema tudi celotno kazensko in odškodninsko odgovornost, povezano z oddajo, urejanjem, brisanjem in vsebino celotnega oglasa ali kateregakoli dela vsebine oglasa.

Nedopustna uporaba

Za nedopustno uporabo strani www.kupikolo.si se šteje:

 • poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku
 • posredovanje lastnih dostopnih podatkov tretjim osebam
 • namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja
 • uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov
 • kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov
 • uporaba podatkov, objavljenih na straneh www.kupikolo.si, v komercialne namene (primer: zloraba e-mail naslovov, kopiranje vsebine ali dela vsebine oz. oglasa itd.)
 • objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice
 • ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo, neprimerno ali pornografsko vsebino
 • posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov pri oddaji / urejanju oglasne vsebine
 • uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja
 • uporaba raznih programov, aplikacij tretjih oseb ali programskih nadgradenj brskalnikov, uporabljenih za dostop do vsebine (podatkov) ali avtomatizirano urejanje vsebine (podatkov) na spletni strani www.kupikolo.si (primer: črpanje podatkov v source code obliki, page oz. screen scraping, auto form filler oz. avtomatično izpolnjevanje podatkov itd.)

V primeru nejasnosti se vsakršna uporaba, ki ni izrecno dovoljena s strani portala Kupikolo.si, šteje za nedopustno.

Oglaševalec se strinja, da se za potrebe spora ob oddaji oglasa zabeleži datum in ura oglasa ter IP številka oz. naslov izvora, ter da se v primeru suma, da je prišlo do nedopustne uporabe, kaznivega dejanja ali da je potreben sodni pregon dejanja, navedeni podatki posredujejo ustreznim službam.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij ter gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene.

Objava na spletni strani www.kupikolo.si predstavlja vsebino in informacije, ki so vsebinsko standardizirane. S pomočjo različnih aplikacij je prikaz podatkov poenoten, prikaz fotografij optimiziran, podatki pa so razvrščeni na način, da v primerjavi s posameznimi vnosnimi podatki pred objavo pridobijo velik del dodatne vrednosti. Tudi zaradi opisanih lastnosti se oglaševalec strinja, da pridobi portal Kupikolo.si,  avtorsko pravico objave in distribucije vsebine objave oglasa, posameznega dela oglasa ali fotografije.

Oglaševalec se tudi strinja, da se v izogib nepooblaščenemu kopiranju vse fotografije, objavljene na straneh www.kupikolo.si, označijo z oznako Copyright (C) www.kupikolo.si ali kakršnokoli drugo oznako, ki jo za takšne potrebe uporabi Kupikolo.si.

Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.kupikolo.si (ali katerikoli podstrani) ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.kupikolo.si za kakršnekoli druge namene. Dovoljena je uporaba izključno za osebno, nekomercialno in domačo rabo. 

Registrirani trgovci imajo v času veljavnega naročniškega razmerja pravico uporabljati vsebino, ki prikazuje oglase trgovca (svoje oglase) s prikazom in uporabo na podstraneh svoje spletne strani ali v obliki tiskanega izpisa na svojem prodajnem mestu na sedežu podjetja, ni pa dovoljeno teh podatkov (primer: seznam oglasov trgovca na spletni strani ali podstrani www.kupikolo.si) uporabiti kot vir podatkov za objavo v drugih medijih.

Portal Kupikolo.si,  ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z www.kupikolo.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost portala Kupikolo.si, za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko uredništvo ortala Kupikolo.si,  kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da ga v primeru uporabe spremljate. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je materialno in odškodninsko v celoti odgovoren.

Varstvo podatkov

Portal Kupikolo.si, avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Portal Kupikolo.si, podatke o obiskanosti www.kupikolo.si uporablja za lastne potrebe.

O pravnem obvestilu

Portal Kupikolo.si, lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila, ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Portal Kupikolo.si ne more biti odgovoren za kakršnekoli morebitne poškodbe kolesarjev in pohodnikov na objavljenih kolesarskih poteh. Prav tako portal Kupikolo.si, ne more biti odgovoren za morebitno spreminjanje kolesarskih poti.