Po Radenskem polju s kolesom

Opis poti Radensko polje je kraško polje na severnem robu dolenjskega krasa, južno od kraja Grosuplje. Prepoznano je tako za naravoslovno kot kulturnozgodovinsko bogato območje Slovenije; zaradi svojega ekološkega pomena je  vključen v evropski program Natura 2000. Na sredini Radenskega polja se vzdiguje osamelec Kopanj, preko polja pa tečejo tri …