Ptuj – Kidričevo – Ptujska Gora – Majšperk – Videm pri Ptuju – Ptuj

Trasa Izhodišče in cilj na Ptuju (krožna pot)– pot poteka po manj prometnih, asfaltiranih cestah Potek Ptuj – Zgornja Hajdina – Kidričevo – Lovrenc na Dravskem polju – Pleterje - Mihovce - Podlože – Ptujska Gora – Majšperk – Stanečka vas – Slape – Bolečka vas – Zgornja Pristava – …