V objemu nanoške planote

Iz Vipave se odpravimo proti vasi Vrhpolje. Začnemo se vzpenjati proti vasi Sanabor, kjer na poti srečamo Teodozijev križ, malo naprej tudi plezališče Bela, ki je izjemen kraj za plezalce, še posebej v poletnem času. Zavijemo desno proti vasi Sanabor, zatem pa levo proti idilični vasici Bela, ki nosi isto ime kot hudournik v bližini. Peljemo mimo vasi in zavijemo desno proti nanoški planoti. Številne makadamske poti z leve in desne strani nas vabijo k odkrivanju naravnih lepot nanoške planote, mi pa se odpravimo po tisti, ki vodi mimo Blažona proti Turistični kmetiji Abram. Vedno redkejši gozd nam ponuja čudovit pogled na številne travnike, ki so posebni v poznem spomladanskem in poletnem času zaradi cvetic, ki jih krasijo. Pot nas vodi naprej, proti Lovski koči Vojkovo, od tu pa le še spust v dolino proti Podnanosu. Vozimo po regionalni cesti, zaključimo v Vipavi.

Vipava → Vrhpolje → Sanabor → Bela → Blažon → Turistična kmetija Abram → Lovska koča Vojkovo→ Podnanos → Vipava

Tehnični opis:
Razdalja: 42km
Višinska razlika: 1.081m
Začetek in konec poti: Vipava
Čas: 2,5 – 3 ure
Zahtevnost: zahtevnejša pot
Naklon: največji naklon 9,4%
Pot: makadamski odsek od konca vasi Bela do Turistične kmetije Abram (15 km), asfalt
Kolo: gorsko, treking kolo
Oglejte si: Teodozijev križ, plezališče Bela, cerkev sv. Danijela v Sanaboru, Nanos, cerkev sv. Vida v Podnanosu

 

VEČ O TURISTIČNI PONUDBI: IZVIRNA VIPAVSKA.SI

VIR: IZVIRNA VIPAVSKA.SI

Biseri Vipavskega podeželja

Iz Vipave se odpravimo proti vinorodni vasici Slap, kjer je bila v času Kranjske dežele prva slovenska vinarska in sadjarska šola. Odpravimo se proti vasi Lože, kjer se na desni strani na vinorodnem griču nahaja grad Lože iz 13. stoletja. Skozi vas Manče se bomo povzpeli do vasi Goče, ki je poznana po številnih velbanih hramih. Mimo cerkve Marije Snežne se odpravimo do vasice Erzelj in Planine, kjer se nahajajo številni sončni vipavski vinogradi. Iz Planine se spustimo nazaj proti dolini skozi vas Dolenje proti Ustjam in vasi Plače do Vipavskega Križa. V Vipavskem Križu si lahko ogledamo bogato knjižnico, ki se nahaja v kapucinskem samostanu, kjer je nekdaj živel Janez Svetokriški. Od tu se odpravimo nazaj proti Vipavi. Na poti, ki nas pelje mimo Ajdovščine proti Vipavi, srečamo še mnogo kulturnih znamenitosti. V Logu pri Vipavi se nahaja cerkev Marije Tolažnice žalostnih, tod mimo zavijemo levo proti vasi Duplje, nato proti Vrhpolju, kjer je leta 394 potekala znamenita bitka med Teodozijem in Evgenijem. Iz Vrhpolja gremo nazaj proti Vipavi.

Vipava → Slap → Lože → Manče → Goče → Erzelj → Planina → Dolenje → Ustje → Plače → Vipavski Križ → Cesta → Ajdovščina → Log pri Vipavi → Duplje → Vrhpolje → Vipava

Tehnični opis:
Razdalja: 34,7km
Višinska razlika: 597m
Začetek in konec poti: Vipava
Čas: 1 ura in 45 minut
Zahtevnost: srednje zahtevna pot
Naklon: največji naklon 11 % (vzpon proti Planini)
Pot: makadamski odseki (skupaj 4 km), asfalt
Kolo: gorsko, treking kolo
Oglejte si: vaško jedro na Slapu, grad Lože, Goče – spomenik slovenske kulturne dediščine, Tabor na Erzelju, kapucinski samostan v Vipavskem Križu, cerkev v Logu

VEČ O TURISTIČNI PONUDBI: IZVIRNA VIPAVSKA.SI

VIR: IZVIRNA VIPAVSKA.SI

Vodna pot

Na Vodni poti spoznamo reko Vipava, po kateri je dolina dobila ime, in hudourniško reko Hubelj, ki izvira nad Ajdovščino. Iz Vipave se odpravimo proti vasi Slap. Pot do vasi nas pelje čez potok Močilnik, kjer se nahaja most iz leta 1803 in je na njem mogoče videti vgrajeno spominsko ploščo, napisano v bohoričici. V vasi Slap zavijemo desno mimo zaselka Rouna in nadaljujemo po makadamski poti ob reki Vipavi do Novakovega mlina. Pot nas vodi skozi Dolenje v Ajdovščino, kjer na mostu čez reko Hubelj zavijemo proti njenemu izviru. Od izvira Hublja se odpravimo nazaj proti Ajdovščini in Vipavi.

Vipava → Slap → Rouna → Dolenje → Ajdovščina → izvir Hublja → Ajdovščina → Vipava

Tehnični opis:
Razdalja: 21,5km
Višinska razlika: 248m
Začetek in konec poti: Vipava
Čas: 1 ura
Zahtevnost: lažja proga, težji vzpon le iz Ajdovščine proti izviru Hublja (1,6 km)
Naklon: največji naklon 13 % iz Ajdovščine proti izviru Hublja
Pot: makadamski odseki (skupaj 4,5 km iz vasi Slap proti Dolenjam), asfalt
Kolo: gorsko – treking kolo
Oglejte si: izvir reke Vipave, most čez potok Močilnik, Novakov mlin, izvir reke Hubelj

 

VEČ O TURISTIČNI PONUDBI: IZVIRNA VIPAVSKA.SI

VIR: IZVIRNA VIPAVSKA.SI

V rojstni kraj slovenske himne

Iz Vipave se podamo proti vasi Podnanos, kjer najprej zavijemo desno v vas Podraga, poznani po bogati vinogradniški tradiciji. Po lokalni cesti se peljemo proti Podnanosu, rojstnem kraju slovenske himne. Zavijemo desno v vas Lozice, kjer si med drugim lahko ogledamo kamnito mizo, kjer se je konec 18. stoletja odpočil Napoleon Bonaparte. Manj prometna cesta vodi v vas Otošče, od tu pa sledi težji vzpon do Razdrtega. Včasih zelo prometna, sedaj pa zelo mirna asfaltirana pot iz Razdrtega proti Podnanosu vam nudi čudovit pogled na zgornji del Vipavske doline. Iz Podnanosa se odpravimo nazaj proti Vipavi.

Vipava → Podraga → Podnanos → Lozice → Otošče → Razdrto → Podnanos → Vipava

Tehnični opis:
Razdalja: 29,7km
Višinska razlika: 574m
Začetek in konec: Vipava
Čas: 3,5h
Zahtevnost: zahtevnejša proga (strm vzpon v dolžini 5,5 km iz Otošč do Razdrtega)
Naklon: največji naklon 13%
Pot: asfalt
Kolo: cestno kolo, treking kolo
Oglejte si: Lanthierijev dvorec v Vipavi, Podnanos – rojstni kraj slovenske himne, kapela Božjega groba na Lozicah

VEČ O TURISTIČNI PONUDBI: IZVIRNA VIPAVSKA.SI

VIR: IZVIRNA VIPAVSKA.SI

 

Med Vipavsko in Krasom

Iz Vipave se podamo skozi vas Podraga proti Podnanosu. Na poti že pred vasjo Podraga se na desni strani nahaja cerkev sv. Urbana, ki nosi letnico 1758. Pot, ki vodi skozi Podbrje, nam predstavi bogato sakralno dediščino Podnanosa in okolice. V Podnanosu zavijemo desno v vas Orehovica in nadaljujemo pot proti Vrabčam. Cesta se vzpenja med vinorodnimi griči in ponuja čudovit razgled na vinorodno dolino Pasji rep, kjer uspeva najboljši zelen. Tik pred vasjo Vrabče zavijemo desno proti vasi Štjak in nadaljujemo pot do kraškega arhitekturnega bisera Štanjel. Ko se spuščamo proti Braniku, zavijemo desno v dolino Branice proti vasi Kodreti, kjer se priključimo glavni cesti, ki povezuje Vipavsko dolino in Kras. Po krajšem vzponu, kjer zasledimo odcep za vas Goče, se spustimo po cesti skozi vas Manče in Lože, od koder se širi čudovit pogled na nanoško planoto in vas Gradišče pri Vipavi. Iz vasi Lože se odpravimo nazaj proti Vipavi.

Vipava → Podraga → Podnanos → Orehovica → Vrabče → Štjak → Štanjel → Kodreti → Manče → Lože → Vipava

Tehnični opis:
Razdalja: 49,7km
Višinska razlika: 1.202m
Začetek in konec: Vipava
Čas: 2 Uri in 20 minut
Zahtevnost: zahtevnejša proga (strm vzpon v dolžini 4 km iz Orehovice do Vrabč)
Naklon: največji naklon 18%
Pot: asfalt
Kolo: cestno kolo, treking kolo
Oglejte si: Vipavski park, Podnanos – cerkev v Podbrju, dolina zelena Pasji rep, Štanjel, kamnito znamenje v Mančah

 

VEČ O TURISTIČNI PONUDBI: IZVIRNA VIPAVSKA.SI

VIR: IZVIRNA VIPAVSKA.SI

Spoznajmo Nanoško planoto

Iz Vipave se odpravimo proti vasi Podnanos. Pot nadaljujemo skozi vas po stari cesti po Rebrnicah. Ko se začnemo vzpenjati, nas rjava tabla usmeri levo proti planoti Nanos. Pred nami se vzpenja cesta mimo korit, na kateri prekolesarimo več sto metrov višinske razlike. Peljemo se mimo Lovske koče Vojkovo in Podraške bajte v smeri proti Turistični kmetiji Abram. Peljemo čez Ravnik in se začnemo spuščati proti vasi Sanabor, kjer se nahaja cerkev sv. Danijela, na hribu so pa lepo ohranjeni ostanki iz prve svetovne vojne. Pot nas vodi nazaj v dolino. Na levi strani se nahaja tudi hudournik Bela, kjer se lahko osvežite ali pa preizkusite plezalne spretnosti. Nad vasjo Vrhpolje se nahaja Teodozijev križ, ki je bil postavljen v čast znameniti bitki med Teodozijem in Evgenijem. Skozi vinorodno vas Vrhpolje nadaljujemo proti Vipavi.

Vipava → Podnanos → Lovska koča Vojkovo → Turistična kmetija Abram → Sanabor → Vrhpolje → Vipava
TEHNIČNI OPIS:
Razdalja: 36,3km
Višinska razlika: 1.096m
Začetek in konec poti: Vipava
Čas: 2,5 ure
Zahtevnost: zahtevnejša proga
Naklon: največji naklon na makadamskem odseku proti turistični kmetiji Abram 14,2 %
Pot: asfalt, makadam (od Vojkovega doma do odcepa Blažon cca. 6 km)
Kolo: Gorsko-Treking kolo
Oglejte si: Egipčanska sarkofaga v Vipavi, Nanos, cerkev sv. Hieronima na Nanosu, cerkev sv. Primoža in Felicijana v Vrhpolju

VEČ O TURISTIČNI PONUDBI: IZVIRNA VIPAVSKA.SI

VIR: IZVIRNA VIPAVSKA.SI

Spoznajmo okolico Vipave

Iz Vipave se odpravimo proti vinorodni vasici Lože do sosednje vasi Manče in zavijemo nazaj proti Vipavi. Skozi drevored peljemo proti Vrhpolju, na desni strani na hribu se nahaja Stari vipavski grad iz 12. stoletja. Pri cerkvi sv. Primoža in Felicijana v Vrhpolju zavijemo levo proti vasi Duplje. V bližini se nahaja lovski dvorec Zemono, ki je bil v lasti znamenite družine Lanthieri. Ko zapustimo vas Duplje, se peljemo po regionalni cesti nazaj proti Vipavi.

Vipava → Lože → Manče → Vipava → Vrhpolje → Duplje → Vipava
Tehnični opis:
Razdalja: 16,3km
Višinska razlika: 169m
Začetek in konec poti: Vipava
Čas: 45 minut
Zahtevnost: lažja proga
Naklon: največji naklon 7,3%
Pot: asfalt
Kolo: cestno kolo, treking kolo
Oglejte si: cerkev sv. Štefana v Vipavi, Petrov pil v Vrhpolju, dvorec Zemono, grad Lože, kapelica v Mančah, grad Tabor v Vipavi

 

VEČ O TURISTIČNI PONUDBI: IZVIRNA VIPAVSKA.SI

VIR: IZVIRNA VIPAVSKA.SI

OB MEJI

Izhodišče: v središču Solkana, tik ob Solkanskem vodnjaku

Pot začnemo v središču Solkana na trgu Jožeta Srebrniča. Od tam se peljemo v smeri Nove Gorice. V krožišču izberemo prvi izvoz in v naslednjem večjem križišču sledimo tablam za Gorico v Italiji. Pred mejnim prehodom zavijemo na levo. Kmalu pridemo do železniške postaje, najstarejše stavbe v Novi Gorici, pred katero je urejen Evropski trg, na katerem lahko stojite z eno nogo v Sloveniji in z drugo v Italiji. V križišču, ki sledi, prečkamo cesto ter zavijemo desno na kolesarsko pot, ki nas vodi ob meji vse do Šempetra pri Gorici. Tam se priključimo na cesto, ki ji sledimo vse do podvoza pod avtocesto. V naslednjem križišču se priključimo na kolesarsko pot, na desni strani ceste. Vozimo se med polji vse do vojaškega stražarskega stolpa, v katerem se nahaja najmanjši muzej v Sloveniji in kjer je predstavljeno življenje ob meji z Italijo. Od muzeja vozimo naprej po kolesarski poti v smeri juga. Ko pridemo do glavne ceste, zavijemo na levo ter v krožišču izberemo prvi izvoz. Sledimo glavni cesti vse do križišča, v katerem nas table usmerijo proti Novi Gorici. Peljali se bomo mimo največjega strnjenega vinograda v Sloveniji Biljenski griči, ki se razprostira na 250 hektarjih površine. Pot nas vodi skozi vas Vrtojba do mesta Šempeter pri Gorici, kjer se spet priključimo na kolesarsko pot ob meji do Nove Gorice. Ko pridemo do Nove Gorice, zavijemo na desno ter se zapeljemo skozi mestno središče, kjer si lahko privoščimo počitek ob sladoledu ali pijači.

marijan-mocivnik-biljenski-grici-208415-1920x1080_c_crsl

Težavnost: Lažja
Dolžina: 21,4 km
Trajanje: 1 h 30 min
Vzpon: 166 m
Spust: 166 m
Min. višina: 43 m
Max. višina: 115 m

VEČ O TURISTIČNI PONUDBI: VIPAVSKA DOLINA

VIR: VIPAVSKA DOLINA

ZGORNJA VIPAVSKA DOLINA

Izhodišče: na velikem parkirišču v središču Ajdovščine, tik za ostanki rimske Castre

Pot začnemo v središču Ajdovščine, kjer si lahko ogledamo dobro ohranjene ostanke rimske utrdbe Castra. Nadaljujemo v smeri zahoda, skozi mestno jedro do cerkve Sv. Janeza Krstnika, kjer zavijemo desno proti severu. Kmalu pridemo do mestnega kopališča, kjer z asfaltne ceste zavijemo levo na dobro urejeno makadamsko pot. Tej poti sledimo ob potoku Lokavšček vse do vasi Lokavec. Med potjo bomo imeli na desni lep pogled na Otliško okno na pobočju Gore. Ko pridemo do Lokavca, zavijemo na levo ter se spustimo do glavne ceste Ajdovščina – Predmeja. Vozimo v smeri Ajdovščine proti zahodu. Lokavec, ena največjih vasi v Vipavski dolini, je znan po pridelavi češenj, prvega spomladanskega sadeža v teh krajih. Ko pridemo do večjega križišča, sledimo tablam za vas Cesta, da koder vodi lepa in neprometna asfaltna cesta. Na Cesti prečimo glavno cesto Ajdovščina – Nova Gorica, ter nato zavijemo levo v smeri vzhoda. Kmalu pridemo do prehoda čez železnico, ki jo prečimo. Od tu se povzpnemo do slikovite vasi Vipavski Križ, nekdanjega mesta, kjer se nahaja frančiškanski samostan z bogato knjižnico. Vipavski Križ sodi med najlepše zgodovinske kulturne spomenike v Sloveniji. Po ogledu mesta se držimo desno ter se spustimo v Male Žablje. Ko pridemo iz vasi, zavijemo desno proti Velikim Žabljam. Kmalu za tem prečimo reko Vipavo. Za mostom je na levi strani lep dostop do reke za vse tiste, ki bi radi za trenutek namočili noge v vodi. V vasi Velike Žablje, nasproti kapelice in desno od table s turističnimi informacijami, zavijemo s ceste na levo. Pot nas bo po ozki ulici pripeljala do lepo urejene makadamske poti. Ob reki Vipavi, skozi sadovnjake in vinograde, mimo starega mlina nas vodi pot vse do vasi Dolenje. Tu zavijemo na levo ter se po asfaltni cesti peljemo proti vasi Planina. Pred vzponom zavijemo na levo, od koder se spustimo do makadamske ceste, ki se začne ob Napoleonovem mostu čez reko Vipavo. Sledimo makadamski poti skozi vinograde. Malo pred vasjo Slap preide cesta z makadama na asfalt. Peljemo se skozi vas Slap do vasi Lože, kjer zavijemo v smeri Vipave. V Vipavi si lahko ogledamo vseh 7 stalnih izvirov reke Vipave, edine reke v Evropi, ki ima deltast izvir. Iz Vipave se peljemo v smeri Ajdovščine in takoj za vojašnico zavijemo desno na makadamski kolovoz, ki nas skozi vinograde pripelje do vasi Vrhpolje. Tam se spet priključimo na cesto in zavijemo v smeri Ajdovščine proti zahodu. Peljemo se skozi vas Duplje in nato prečkamo glavno cesto Ajdovščina – Vipava ter za podvozom pod avtocesto zavijemo na desno. Vozimo se po poljski cesti vse do Ajdovščine.

jancermeljajdovscinacastleculturalheritage2-1920x1080584849b2d5e3b_c_crsl

Težavnost: Lažja
Dolžina: 35 km
Trajanje: 3 h
Vzpon: 475 m
Spust: 475 m
Min. višina: 74 m
Max. višina: 191 m

VEČ O TURISTIČNI PONUDBI: VIPAVSKA DOLINA

VIR: VIPAVSKA DOLINA

SVETA GORA

Izhodišče: v središču mesta Nova Gorica

Začnemo v središču Nove Gorice, enega najmlajših mest v Sloveniji, ki je bilo zgrajeno po drugi svetovni vojni. Od središča sledimo glavni cesti Nova Gorica – Ajdovščina, dokler nas tabla ne usmeri na levo proti Kromberku. Takoj za križiščem zavijemo na desno in vozimo po neprometni cesti do odcepa za Ravnico. Tam se začnemo počasi vzpenjati. Že čez nekaj ovinkov se pripeljemo do renesančnega gradu Kromberk, v kateremu domuje Goriški muzej. Od tam se začne cesta strmo vzpenjati do vasi Ravnica. Na razdalji 2,7 km bomo premagali kar 303 m višinske razlike. V vasi zavijemo na levo ter sledimo tablam za Lokev. Kmalu pridemo do naslednjega odcepa, kjer zavijemo levo v smeri Nove Gorice. Cesta se začne spuščati vse do odcepa za Sveto Goro, takoj za odcepom za Čepovan. Tu se začne 2,6 km dolg strm klanec s povprečnim naklonom 13,7%. Sveta Gora je znano romarsko središče, kjer se nahaja tudi frančiškanski samostan. Z vrha se nam odpre lep pogled na Novo Gorico in italijansko Gorico, Goriška Brda ter Tržaški zaliv. S Svete Gore se spustimo v Solkan, kjer nas pozdravi stari železniški Solkanski most čez reko Sočo, ki se ponaša z največjim kamnitim lokom na svetu. Iz Solkana se po glavni cesti odpeljemo proti Novi Gorici, kjer zaključimo naš kolesarski izlet.

jure-batagelj-sv-gora-02-1920x108058484733ee849_c_crsl

Težavnost: Težka
Dolžina: 23 km
Trajanje: 2 h
Vzpon: 860 m
Spust: 860 m
Min. višina: 90 m
Max. višina: 681 m

VEČ O TURISTIČNI PONUDBI: VIPAVSKA DOLINA

VIR: VIPAVSKA DOLINA