Cestna kolesarska pot Bled – Škofja Loka

bled-skofja-loka-kupikolo.si_-800x300

Pot pričnemo na Bledu . Peljemo se po starem Betinskem klancu. Ko prispemo do mosta, zavijemo na kolesarsko stezo proti Lescam. Peljemo se mimo hipodroma in nato na semaforiziranem križišču zavijemo desno. Peljemo se naravnost naprej do železniškega prehoda, mimo gostišča Tulipan in naprej po glavni cesti do Radovljice. Peljemo se mimo avtobusne postaje po Kranjski cesti in pri naslednjem križišču pa zavijemo desno na Šercerjevo ulico. Kolesarimo mimo doma upokojencev vzporedno z glavno cesto, čez skakalnico do Podvina. Pri semaforju zavijemo desno za vas Mošnje. Približno na sredi vasi zavijemo levo. Nato nas čaka spust , pripeljemo se do ribogojnice in po manjšem klancu v vas Dogro polje. Po daljšem spustu prikolesarimo na Posavec. Na koncu vasi nas smerokaz vodi na krajši vzpon za Bistrico pri Naklem, mimo gostilne Marinšek. Pri Polici pri Naklem zavijemo na kolesarsko stezo do Kranja. Na Zlatem polju pri semaforju zavijemo desno, za mostom čez reko Savo pa levo do Labor. Pri črpalki zavijemo desno na glavno cesto Kranj – Škofja Loka in naprej skozi vas Zgornje Bitnje, Žabnice, Sv.Duh, Virmaš do Škofje Loke.


Blejsko jezero, ki je nastalo ob umiku Bohinjskega ledenika in je dolgo 2120, široko 1380 ter globoko 30,6m, Blejski otok s cerkvijo Marijinega vnebovzetja in 99 stopnicami, Blejski grad na skali, jama pod Babjim zobom, Župnijska cerkev, spomenik Josipu Plemlju in Francetu Prešernu, Graščina Grimšče, pletnarji in kočijaži so del lepote Bleda, ki si jih je potrebno ogledati.

Srednjeveško mesto Radovljica je zraslo v 14. stoletju na rečnih terasa nad sotočjem Save Bohinjke in Save Dolinke. Srednjeveško obzidje z obrambnim jarkom zaokroža edinstvene primere srednjeveške arhitekture v Sloveniji – radovljiška Graščina, cerkev sv. Petra, Šivčeva hiša, Malijeva hiša s sramotilnim stebrom in grajski park. V Radovljici se nahaja edini mestni hotel Grajski dvor, delo arhitekta Ivana Vurnika. Gabrov drevored (od hotela proti staremu mestnemu jedru) poleg katerega leži grobnica padlim v drugi svetovni vojni. Drevored je ostanek graščinskega baročnega vrta, katerega je dala urediti rodbina Thurn-Valsassina v 17. in 18. stoletju. Poznosrednjeveški obrambni jarek je bil v zadnjih letih obnovljen (vstop v staro mestno jedro). Zgornja mestna vrata (vstop v staro mestno jedro), katera je nekoč ob dvižnem mostu varoval obokan obrambni stolp. Osrednji mestni trg ima na vsaki strani lepo vzdrževane spomenike srednjeveške in renesančne meščanske arhitekture. Radovljica je rojstno mesto Antona Tomaža Linharta, na ogled je njegova rojstna hiša iz leta 1634. Obiščete lahko tudi Lectarjevo hišo v kateri je najstarejša radovljiška gostilna. Vhodni portal, iz leta 1822, je delo znane kamnoseške delavnice Kocjančičev s Črnivca. Graščina v starem mestnem jedru je bila z gabrovim drevoredom prvotno povezana z lesenim hodnikom, kasneje pa s še danes uporabnim nasipom. Prvotni ortenburški grad je po potresu leta 1511 prezidal tedanji najemnik grof Dietrichstein, stoletje kasneje pa so jo dodatno razširili grofje Thurn-Valsassina. V pritličju je danes Glasbena šola, v prvem nadstropju je Čebelarski muzej, ki prikazuje dediščino slovenskega čebelarstva. Tu je tudi muzejska predstavitev življenja in del Antona Tomaža Linharta. Cerkev Sv. Petra je bila sezidana pred 750 leti v romanskem slogu. Sredi 15. stoletja je bila prezidana in povečana.

Polica se nahaja na terasi med Kranjem in Pivko. Terasa je del Udinboršta, ki se v soteski Temnik najbolj približa Dobravi. Skozi to sotesko so leta 1908 speljali železnico proti Tržiču, danes pa se tiri končajo že v Naklem. Iz konglomeratne skale so Puharji prav na Polici več kot 300 let klesali mlinske kamne. Na Polici je danes priključek na avtocesto Ljubljana – Jesenice. Danes je poznana po ljudskem umetniku kiparju Janezu Vovku in Antonu Grašiču, svetovno znanemu zbiratelju starin. Na Polici se lahko ustavite na kmetiji pri Poličarjevih, kjer boste dobili vse kmetijske pridelke, na sosednji kmetiji Pr’ Škofčevih pa vas bodo naučili jahati konje.

V Spodnjih Bitnjah stoji cerkev sv. Miklavža. Na južni strani te v osnovi zgodnje-gotske cerkve je freska sv. Krištofa iz 16. stoletja (Jernej iz Loke). V okolici cerkve so ostanki rimske arhitekture. Vas Spodnje Bitnje so že v 10. stoletju kolonizirali bavarski Nemci. Še v Valvasorjevem času je bila govorica vaščanov mešanica nemščine in slovenščine.

Nastanek naselja Zgornje Bitnje sega že v 11. stoletje. Valvasor Zgornje Bitnje omenja kot največjo vas na Kranjskem. V vasi se nahaja cerkev sv. Tomaža, ki je v osnovi še gotska. O tem priča tudi ohranjen poznogotski rebrat obok s figuralnimi sklepniki in konzolami v prezbiteriju.

Škofja Loka je srednjeveško mesto. Prvič je bila omenjena kot trg leta 1248, leta 1274 pa kot mesto. Zapisi navajajo da je bila leta 1397 obdana z obzidjem s petimi obrambnimi stolpi in mestnimi vrati. Imela je mestno avtonomijo, med leti 973 in 1803 pa je bilo ozemlje skupaj s Poljansko ter Selško dolino last bavarske Freisinške škofije. Od srednjega veka dalje sta mestno jedro sestavljala dva trga: Plac (zgornji trg) in Lontrg (spodnji trg). Leta 1987 je bilo mesto razglašeno za kulturni spomenik. Nad mestom stoji Loški grad (tudi »Škofjeloški grad«). Njegovi prvotni podobi danes manjka stolp, v katerem so bile ječe. Redovnice, ki so prebivale v gradu, so ga dale podreti.Zanimivost škofjeloškega grba je zamorec. Po legendi se je eden od freisinških zemljiških gospodov, Abraham, peljal v Poljansko dolino, medtem pa ga je napadel medved. Zamorec, ki je bil njegov podložnik, pa se medveda ni zbal in ga je ubil s puščico. V zahvalo mu je škof obljubil, da »bo ga bo naredil slavnega, da ga bodo pomnili še mnogi rodovi«. Zamorec s krono je postal simbol freisinške škofije, posledično pa tudi mesta Škofja Loka.Priljubljena izletniška in razgledna točka nad mestom je hrib Lubnik.

VEČ O TURISTIČNI PONUDBI NA: Sloveniaholidays.com

Trasa: Bled – Lesce – Radovljica – Naklo – Kranj
Razdalja: 41 km
Višinska razlika: 353 m.n.v.
Čas vožnje: 1h 40min
Težavnostna stopnja: 1/5
Podlaga: asfalt

Download

Fotogalerija

Cestna kolesarska pot Bled-Ravne v Bohinju

bled-ravne-bohinj_-800x300

OPIS POTI

Pot poteka po glavni cesti Bled-Bohinj zato previdnost ne bo odveč .Trasa je speljana pretežno po ravninskem delu. Peljemo se mimo Bohinjske Bele naprej do Nomenja in po cesti do Boh.Bistrice . Ko prispemo v Boh. Bistrico na prvem križišču zavijemo levo. Pot nas pelje mimo zdravstvenega doma, ki ga vidimo na desni strani in do naslednjega križišča, ki je v neposredni bližini Vodnega parka Bohinj. Tu zavijemo desno po prednostni cesti. Sledi rahel klanec do smičišča Kobla in nato nadaljujemo pot naravnost v klanec. Čaka nas še 3km kar težkega vzpona do vasi Ravne v Bohinju. Na vrhu je naš trud poplačan s prelepim razgledom na Triglavsko pogorje in Boh.Bistrico.


Blejsko jezero, ki je nastalo ob umiku Bohinjskega ledenika in je dolgo 2120, široko 1380 ter globoko 30,6m, Blejski otok s cerkvijo Marijinega vnebovzetja in 99 stopnicami, Blejski grad na skali, jama pod Babjim zobom, Župnijska cerkev, spomenik Josipu Plemlju in Francetu Prešernu, Graščina Grimšče, pletnarji in kočijaži so del lepote Bleda, ki si jih je potrebno ogledati.

Bohinjska Bela leži na levem bregu Save Bohinjke, jugozahodno od Bleda. Najstarejši del naselja (izpred leta 1000) je Spodnja ali Dolenja vas s farno cerkvijo sv. Marjete. Manjši del, zgrajen pod previsno skalnato Iglico, pa se imenuje Zgornja ali Gorenja vas. Nad vasjo je zaselek Slamniki s čudovitim razgledom. Najmanjši del Bohinjske Bele je Podklanec.

Dober kilometer stran, proti Bohinju, je zaselek Obrne. Če želite uživati v lepem razgledu na Bled, obiščite vasico Kupljenik na desnem bregu Save. Nedaleč stran je tudi vhod v Jamo pod Babjim zobom, ki jo lahko obiščete z vodnikom jamarskega društva. Bohinjska Bela ponuja zasebne sobe, v gostilnah okusno domačo hrano, na Iglici je možnost alpinističnega plezanja, v Savi ribolova in drugih vodnih športov. Bohinjska Bela je tudi primerno izhodišče za krajše in daljše izlete (Vrh Galetovec 1256 m).

Poleg Bleda je Bohinj eden izmed Gorenjskih biserov, ki nudi veliko naravnih in kulturnih znamenitosti. Na poti v Bohinj si lahko ogledate Pantzovo žičnico, ki je najstarejša še stoječa gozdarska žičnica v Evropi. Njena izgradnja je prinesla razcvet gozdarstva na Jelovici. Z njenim delovanjem se je pričelo obdobje načrtnega gospodarjenja v jelovških gozdovih. V ohranjenih načrtih lahko še danes občudujemo napredno miselnost takratnih gozdarjev.

Ajdovski gradec je majhen 585 m visok hribček na vhodu v Bohinjsko Bistrico. V svoji pesnitvi Krst pri Savici ga je opeval največji slovenski pesnik France Prešeren. Je zelo staro arheološko najdišče, ki predstavlja prvobitno naselbino rudarjev in železarjev že v starejši železni dobi 700 – 300 let pr. Kr. Na njem so vidni ostanki temeljev stavb, kovačnic in topilnic železa. Zoisova graščina s stolpno uro stoji v Bohinjski Bistrici. Sezidan je bila v drugi polovici 18. stoletja v novoromanskem slogu. Posebna znamenitost je grb nad vhodnimi vrati. Služil je železarskim podjetnikom kot upravno in bivalno poslopje. Nasproti graščini stoji v Zoisovem parku Zoisova stolpna ura. Zgraditi jo je dal baron Žiga Zois, da bi delavci železarji pravočasno, ob dogovorjeni uri, hodili na delo. Ena najznačilnejših stavbarskih zanimivosti v Bohinju so kozolci in stogovi. Posebno mesto ima skupina kozolcev pred vasjo Studor. Stojijo na zasebni zemlji, ki je bila v času tlačanske odveze in zemljiške reforme razdeljena tedanjim kmetom iz vasi Studor. Delitev zemlje je potekala na katastrski karti z ravnilom, zato so parcele zelo ozke in podolgovate. Na ta način je nastala zgostitev kozolcev – stogov pred vhodom v vas. Zaradi svoje lege, zanimive tesarske izdelave in neobičajne zgostitve predstavljajo krajinsko posebnost. Oplenova hiša je bohinjska domačija stegnjenega tipa, ki pod skupno streho združuje stanovanjske in gospodarske prostore. Je ena od redkih hiš, v katerih je še mogoče zakuriti na ognjišču črne kuhinje. Stavba je zidana in kombinirana z lesom.

V Godčevi hiši v Bohinjski Bistrici so od leta 1979 na ogled tri stalne muzejske zbirke:
Usnjarski muzej in Mali vojni muzej soške fronte 1915 – 1917.

Na kratko je predstavljeno tudi življenje nekdanjega lastnika, odličnega športnika in heroja NOB Tomaža Godca. Kot izučen usnjar je z velikim trudom odkupil očetovo delavnico,obenem pa se ves čas ukvarjal s športom. Bil je navdušen planinec in izvrsten smučar tekač – v letih 1928 do 1933 je bil član jugoslovanske smučarske reprezentance.Postavil je tudi prvo skakalnico v Jugoslaviji na Poljah v Bohinju.

VEČ O TURISTIČNI PONUDBI NA: Sloveniaholidays.com

Trasa: Bled – Bohinjska Bistrica
Razdalja: 23 km
Višinska razlika: 273 m.n.v.
Čas vožnje: 1h 20min
Težavnostna stopnja: 1/5
Podlaga: asfalt

Download

Fotogalerija

Kolesarska pot Brda 9

brda-kupikolo.si_-800x300

OPIS POTI

Proga poteka po slovenski in po italijanski strani meje.Iz Dobrovega se peljemo naravnost skozi križišče v smer Nova Gorica. Peljemo se naravnost skozi vas Zali Breg in Šmartno do križišča v Gonjačah, v katerem zavijemo na desno in se peljemo skozi vas Kojsko do Huma. V križišču na Humu vozimo naravnost v smer Vipolže- Italija cca. 500 m, do odcepa za maloobmejni mejni prehod Hum, kjer zavijemo na levo in z osebno izkaznico vstopimo na italijansko stran meje. Po prestopu mejnega prehoda zavijemo desno v smer Jazbine, peljemo se skozi vas Števerjan (S. Floriano), nato se spustimo skozi Bivio do vasi Bukovje (Bucuie) in Klanec kjer zavijemo desno  proti Valerišču (Valerisce) in naprej skozi Jazbine (Giasbana). Peljemo se tik ob državni meji do Vipolž, kjer namesto da prestopimo državno mejo zavijemo levo proti Moši (Mossa). V križišču zavijemo desno in vožnjo nadaljujemo  mimo cerkvice na Prevali in umetnega jezera proti Ceglemu (Zeglo), kjer ne prestopimo državne meje in nadaljujemo z vožnjo proti Plešivemu (Plessiva). Tik pred mejnim prehodom Plešivo zavijemo na levo in se spustimo v Rutarje (Ruttars). V Rutarjih zavijemo na križišču desno, peljemo se skozi Cavezzo in skozi Jenkovo (Venco) ter mimo odcepa za mejni prehod Neblo skozi Lože (Lonzano) in Dolenje (Dolegna), naravnost do Mirnika (Mernicco), kjer zavijemo desno in s prepustnico prečkamo maloobmejni mejni prehod Golo Brdo. Iz Golega Brda sledi še strm vzpon skozi Vrhovlje pri Kožbani spust proti Neblemu ter ravninski del do Dobrovega.


 

Dobrovo je gospodarsko središče Goriških Brd. Naselje leži na nadmorski višini 133 m na podolgovatem slemenu med dolinama potokov Reka in Donank. Dobrovo je imelo star grad, ki pa je v stoletjih propadel. Na njegovem mestu je na začetku 17. stoletja zraslo novo renesančno grajsko poslopje, ki se nam je ohranilo v razmeroma nespremenjenem videzu in velja danes za najlepše na Goriškem. Dobrovska graščina je v tlorisu skoraj pravilen kvadrat s simetrično postavljenimi stolpi na vogalih. Obzidje je bilo verjetno postavljeno med drugo beneško vojno (1615-1617) in po končani nevarnosti spremenjeno v arkadni hodnik, eden od stolpov pa v kapelo, posvečeno sv. Antonu Padovanskemu. V kapeli si lahko ogledate stalno razstavo gotskih fresk, snetih originalov in kopij z ozemlja severne Primorske. Na razkošnem dvorišču se včasih odvijajo kulturne prireditve, v pritličju in kamnito obokani kleti si lahko privoščite grajsko kosilo in pokušino vina.

Šmartno se nahaja v geografskem središču Brd. Vas na griču, obdana z obzidjem in utrjena z obrambnimi stolpi, je prvič omenjena leta 1317. O nastanku obzidja ni posebnih virov, vendar domnevajo, da je nastalo v obdobju vojn med Habsuburžani in Benečani v letih 1507-1519.Hiše v samem jedru so strnjene okrog cerkve sv. Martina, največje župnijske cerkve v Brdih, katere cerkveni zvonik je nekdanji trdnjavski stolp. Po sv. Martinu je vas dobila ime. Mogočna baročna cerkev se ponaša s freskami Toneta Kralja.

V Gonjačah izstopa spomenik, ki je posvečen 315 žrtvam druge svetovne vojne na desnem bregu Soče. Postavljen je na Mejniku, hribu nad vasjo Gonjače. Je delo akademskega slikarja in kiparja Janeza Boljke. Verze, ki so vtisnjeni na bronasti plošči, je zapisal pisatelj France Bevk. Ob spomeniku žrtvam stoji 23 m visok razgledni stolp s 144 stopnicami, ki je bil zgrajen leta 1961. Ob lepem vremenu se vam z njega odpre veličasten razgled na vse štiri strani neba: Brda, Julijske in Karnijske Alpe, Dolomite, Furlanijo, Tržaški zaliv, Kras, Vipavsko dolino in Trnovski gozd. Načrte za postavitev stolpa je pripravil arhitekt Marko Šlajmer.

Kojsko je obcestna vas na griču, izpod katerega zbirata svoje vode potoka Pevmica na eni in Birša na drugi strani.Vse do prve svetovne vojne je ob vhodu stal portal, ki so ga zvečer zapirali, vas pa so varovali nočni čuvaji. Kraj se prvič omenja leta 1086. Nad vasjo kraljuje podružnična romarska cerkvica Sv. Križa na Taboru. Gotska cerkvica ima za Slovenijo nenavaden zvonik. Bolj kot na cerkveni stolp spominja na majhno utrdbo. Do cerkve vas vodijo postaje kapelic križevega pota, ki popolnoma zaživijo ob procesiji na dan sv. Križa, ko v niše postavijo tudi slike, ki jih sicer hranijo v cerkvi. Na griču, kjer je Sv. Križ, je prvotno stal Tabor s štirimi trdnjavskimi stolpi, ki so ga zgradili v času turških vpadov v 16. stoletju. Vzdržal je do francoske okupacije, ko so bili požgani in uničeni trije njegovi stolpi. Četrti stolp je danes cerkveni zvonik. Pri Sv. Križu je bila tudi plošča na mestu, od koder je italijanski kralj opazoval najbližji odsek soške fronte, zdaj je v Goriškem muzeju. Leta 1594 je bil zgrajen spodnji kojščanski grad, ki mu je pripadalo nižje sodstvo. Bil je last Coroninijev, pozneje Attemsov, že pred drugo svetovno vojno pa domačih rodbin Kumarjev in Pittamicev. Grofje Coronini, ki so prebivali v močno okrnjenem kojščanskem gradu so temu kraju dali poseben pečat, kar se vidi po številnih napisnih ploščah in kamnitih grbih. Ena od njih priča, da se je na poti iz Rima na Dunaj tu ustavil celo papež Pij VI. Na eni od hiš je vgrajen napis z letnico 1788, priča pa o tem, da se je v Kojskem delila sodna pravica. Tudi župna cerkev Marijinega vnebovzetja skriva v sebi pridih gotike. V središču vasi je postavljen monumentalni spomenik zborovodji Srečku Kumarju. Vse do prve svetovne vojne je bilo Kojsko kulturno in gospodarsko središče vzhodnega dela Brd.

Cerkvico Marija na jezeru v Golem Brdu, je po legendi dal postaviti grof v zahvalo za življenje svojega sina, ki je padel v brezno. Cerkev je še srednjeveška, vendar kasneje obnovljena. V niši ob glavnem vhodu stoji najpomembnejša poznogotska plastika Marije Device z Jezusom. Pri vasi Golo Brdo se dvigajo nad levim bregom reke Idrije prepadne apnenčaste stene, ki so v Brdih izjemen pojav. Še večja posebnost je rastišče z več desetinami rastlin lepega jegliča ali avriklja (Primula auricula) le dobrih 100 m nad morjem. Najprimernejši čas za njegovo občudovanje je konec marca ali začetek aprila, ko jegliči bujno.

VEČ O TURISTIČNI PONUDBI NA: Sloveniaholidays.com

Trasa: Dobrovo v Brdih
Razdalja: 50 km
Višinska razlika: 
Čas vožnje: 1h 40min
Težavnostna stopnja: 2/5
Podlaga: asfalt

Fotogalerija

Vzpon Osilnica – Strma Reber

strma-reber-kupikolo.si_-800x300

OPIS POTI

Strma reber, precej nova serpentinasta cesta proti Osilnici in Zgornjekolpski dolini, ki ji pravijo tudi mali Vršič, je že vse od začetka nekaj posebnega, zato ni presenečenje, da na njej srečamo veliko kolesarjev. Takoj so jo za svojo vzeli tudi motoristi, imenujejo jo medvedje ride. Med kolesarji pa se je je oprijel naziv medvedje črevo, ker iz zraka spominja na zavit prebavni sistem. Še korak naprej pa so naredili adrenalinski longboarderji z vsega sveta, ki so Strmo reber takoj posvojili. Zaradi odličnih zavojev, primerne strmine ter odličnega asfalta tu vsak konec julija in v začetku avgusta organizirajo tekme: po Strmi rebri se spuščajo na longboardih, nekoliko daljših rolkah, in dosegajo celo hitrosti 65 kilometrov na uro!

Trasa: Osilnica – Strma Reber
Razdalja: 8 km
Višinska razlika: 800 m.n.v.
Čas vožnje: 
Težavnostna stopnja: 5/5
Podlaga: asfalt

Download

Fotogalerija

Vzpon na Vršič

vzpon-na-vrsic-kupikolo.si_-800x300

OPIS POTI

Ruska kapelica je postavljena v spomin in opomin nesmislu svetovnih vojn. Med letoma 1916 in 1917 so Rusi sami zgradili lično kapelico iz okroglega lesa in lubja. Ima dva stolpiča v znani ruski obliki. Okrog cerkvice in ob cesti so ruski grobovi.

Vršič je imel med 1. svetovno vojno strateški pomen, saj je omogočal avstrijski vojski lažji dostop na soško fronto. Oskrba z vojnim materialom je potekala nepretrgoma. Vršič je moral biti prevozen tudi v vseh zimskih mesecih. S ceste so odmetavali velikanske količine snega ruski vojni ujetniki pod nadzorom avstrijskih vojakov. Nekega dne je velikanski snežni plaz zasul rusko taborišče. Pod snegom je našlo smrt več kakor tristo ujetnikov in kakih deset stražarjev.

VEČ O TURISTIČNI PONUDBI NA: Sloveniaholidays.com

Trasa: Kranjska Gora – Vršič
Razdalja: 12 km
Višinska razlika: 820 m
Čas vožnje: 1h 15 min
Težavnostna stopnja: 4/5
Podlaga: asfalt – granitne kocke

Download

Fotogalerija

Kolesarska pot Golnik – Globoko

golnik-globoko-kupikolo.si_-800x300

OPIS POTI

V središču Lesc zavijemo proti Begunjam. Peljemo se mimo letališča skozi Hlebce in Begunje v smeri proti Tržiču. Vijugasta cesta pod Dobrčo je speljana skozi več manjših vasi. Ko se prednostna cesta konča v Bistrici pri Tržiču, zavijemo levo. Za podvozom nadaljujemo levo in na naslednjem križišču desno v smeri za Križe. V Retnjah zavijemo levo v Križah pa desno proti Golniku. Po glavni cesti gremo skozi Tenetiše in Mlako do Kokrice, kjer nadaljujemo desno proti Kranju.

Na semaforiziranem križišču tik pred bolnico zavijemo desno in po prednostni cesti nadaljujemo do naslednjega semaforja, kjer zavijemo desno na asfaltirano pešpot. Za bencinsko črpalko nadaljujemo po asfaltirani cesti za kmetijsko mehanizacijo mimo Police do krožnega križišča pri Naklem, kjer zavijemo desno. Na kiržišču, kjer prednostna cesta zavije levo, gremo naravnost proti Srtahinju. Cesta poteka čez avtocesto, v Strahiju zavije levo in se spet približa avtocesti. Za podvozom pod avtocesto zavijemo desno na prednostno cesto po kateri nadaljujemo do Posavca. Tik pred avtobusno postajo zavijemo levo proti Otočam. Prečkamo Savo in železniško progo in naravnosti skozi vas Otoče nadaljujemo do Mišač. Tam zavijemo desno v smeri za Globoko. Spustimo se do Save, jo prečkamo pri vasi Globoko ter se povzpnemo do Mošenj. Za avtocesto se desno nahaja arheološko najdišče. Nadaljujemo naravost čez semaforizirano križišče do Zapuž, kjer zavijemo levo proti Radovljici. Pred Sparom v Radovljici zavijemo desno. Po prednostni cesti pridemo do semaforiziranega križišča, kjer zavijemo desno in se po kolesarski stezi vrnemo v Lesce.

VEČ O TURISTIČNI PONUDBI NA: Sloveniaholidays.com

Trasa: Lesce – Tržič – Križe – Golnik – Naklo
Razdalja: 58km
Višinska razlika: 693 m.n.v.
Čas vožnje: 2 h 30 min
Težavnostna stopnja: 3/5
Podlaga: asfalt

Download

Fotogalerija

Kolesarska pot krog čez Soriško planino

krog-cez-sorisko-planino-kupikolo.si-800x300

OPIS POTI

Iz Lesc se po kolesarski stezi odpravimo na Bled. Nadaljujemo po glavni prednostni cesti naravnost mimo Blejskega jezera proti Bohinju. V Boh. Bistrici na križišču, kjer prednostna cesta zavije desno, zavijemo levo v smeri za Škofjo Loko. Kmalu prednostna cesta zavije rahlo desno, mi pa nadaljujemo naravnost. Po dveh ovinkih in pod železniško progo se vrnemo na glavno cesto, kjer nadaljujemo levo. Prične se vzpon po prednostni cesti na Soriško planino. Sledi spust proti Sorici. Na križišču pred vasjo  nadaljujemo naravnost do Petrovega Brda. Tam zavijemo levo proti Škofji Loki. Skozi Zali log, Železnike gremo po glavni cesti do Škofje Loke. Na križišču v bližini športne dvorane Poden zavijemo ostro levo v smeri za Crngrob. Kmalu pridemo do odcepa za Sveti Duh, kjer zavijemo desno. V Svetem Duhu zavijemo levo na glavno cesto proti Kranju. Prečkamo viadukt, nato pa na semaforiziranem križišču zavijemo levo. Ko prednostna cesta zavije desno, gemo levo čez Kokro in desno skozi stari del Kranja. Nadaljujemo mimo Globusa do glavne antobusne postaje, kjer zavijemo levo. Ko se cesta prične spuščati, zavijemo desno na asfaltirano pešpot. Ob glavni cesti nadaljujemo naravnost čez dve semaforizirani križišči. Od Naklega naprej gremo po glavni cesti skozi Bistrico, Podbrezje, Posavec vse do konca Dobrega Polja. Pred avtocesto zavijemo levo. Na križišču v Mošnjah zavijemo desno, v Podvinu pa levo na asfaltirano cesto ob glavni cesti. Preko Radovljice se vrnemo v Lesce.

VEČ O TURISTIČNI PONUDBI NA: Sloveniaholidays.com

Trasa: Lesce – Bohinjska Bistrica – Železniki – Škofja Loka – Kranj
Razdalja: 116 km
Višinska razlika: 1438 m.n.v.
Čas vožnje: 5h
Težavnostna stopnja: 4/5
Podlaga: iasfalt

Download

Fotogalerija

Kolesarska pot Mangart – Cerkno – Kranj

kolesarska-pot-mangart-kupikolo_-800x300

OPIS POTI

V središču Lesc zavijemo proti Hrašam. Na koncu Hraš se levo odcepi cesta za Studenčice, nadaljujemo pa skozi ožino proti Rodinam. Nadaljujemo desno v smeri Žirovnice. Po prečkanju železniške proge nadaljujemo naravnost skozi Moste in naprej proti Jesenicam. Na krožnem križišču zavijemo levo in nadaljujemo ob železnici, ki jo tudi prečkamo. Nadaljujemo naravnost mimo železniške postaje. Na križišču zavijemo levo in kmalu zopet levo preko mostu. Ko prečkamo Savo, zavijemo desno in na prvem križišču levo preko ožjega mostu spet prečkamo SAvo Dolinko. Pridemo do glavne ceste Jesenice – Rateče, kjer zavijemo levo. Ob cesti je znak za kolesarsko pot 910200. Do Mojstrane poteka po glavni cesti. Sledimo oznakam kolesarske poti skozi Mojstrano, Belco. Ko se glavna cesta približa Savi, se na levi prične prava kolesarska steza, ki poteka po trasi nekdanje železniške proge. Skozi Kranjsko Goro in Rateče sledimo oznakam kolesarske poti. Ko prečkamo mejni prehod, nadaljujemo proti Trbižu.
Glavna cesta se spusti mimo železniške postaje, skozi galerijo, čez most in na kižišču zavije desno. Tam gremo narasnost in sledimo oznakam za Bovec (SLO) Mimo Rabeljskega jezera in skozi nekaj krajših, neosvetljenih predorov se povzpnemo na prelaz Predel. Kmalu po prečkanju državne meje zavijemo levo na asfaltirano cesto proti Mangartu. Po 11 km zmernega vzpona prispemo do najvišje točke poti. Na vrhu je lep razgled na Mangartski jezeri. Obiščemo lahko še kočo na Mangartskem sedlu.

Spustimo se do glavne ceste in naprej do Bovca. Po glavni cesti nadaljujemo do Kobarida, kjer na prvem križišču zavijemo levo. Spustimo se do Soče, prečkamo znamenit Napoleonov most in nadaljujemo desno proti Tolminu. Na semaforiziranem križišču v Tolminu zavijemo levo proti Mostu na Soči. Tam zavijemo levo in po glavni cesti ob Idrijci nadaljujemo do Straže. Nadaljujemo levo v smeri za Cerkno. sledi vzpon na Kladje in spust do Trebije. Po glavni cesti nadaljujemo do Škofje Loke. Pod gradom gremo z glavne ceste naravnost skozi staro mestno jedro in naprej v smeri proti Selcam. Kmalu na križišču v bližini športne dvorane Poden zavijemo desno v smeri za Crngrob. Kmalu pridemo do odcepa za Sveti Duh, kjer zavijemo desno. V Svetem Duhu zavijemo levo na glavno cesto proti Kranju. Prečkamo viadukt, nato pa na semaforiziranem križišču zavijemo levo. Ko prednostna cesta zavije desno, gemo levo čez Kokro in desno skozi stari del Kranja. Nadaljujemo mimo Globusa do glavne antobusne postaje, kjer zavijemo levo. Ko se cesta prične spuščati, zavijemo desno na asfaltirano pešpot. Ob glavni cesti nadaljujemo naravnost čez dve semaforizirani križišči. Od Naklega naprej gremo po glavni cesti skozi Bistrico, Podbrezje, Posavec vse do konca Dobrega Polja. Pred avtocesto zavijemo levo. Na križišču v Mošnjah zavijemo desno, v Podvinu pa levo na asfaltirano cesto ob glavni cesti. Preko Radovljice se vrnemo v Lesce.

Trasa: Lesce – Bovec – Tolmin – Cerkno – Škofja Loka
Razdalja: 255 km
Višinska razlika: 3.572 m.n.v.
Čas vožnje: 11h
Težavnostna stopnja: 5/5
Podlaga: asfalt

Download

Fotogalerija

Cestna kolesarska pot Krog čez Lučine

krog-cez-lucine-road-cycling_-800x300-5

OPIS DOGODKA

Iz Lesc krenemo skozi Radovljico, Podvin, Mošnje, Posavec, Naklo do Kranja. Skozi Kranj gremo mimo glavne avtobusne postaje, skozi stari del mesta, čez Kokro do Planine. Pred Čirčami zavijemo desno na viadukt proti Škofji Loki. V Svetem Duhu zavijemo desno na stransko cesto do Škofje Loke. Skozi stari del mesta nadaljujemo v Poljansko dolino. V Gorenji vasi zavijemo levo proti Lučinam Po glavni cesti nadaljujemo skozi Lučine, Suhi Dol in se spustimo do Kurje vasi. Po glavni cesti gremo nekaj časa ob potoku Mala voda, naprej pa sledimo oznakam  za Horjul. Nadaljujemo naravnost skozi horjul do Dobrove, kjer zavijemo levo proti Polhovemu Gradcu. Kmalu sledi odcep desno za Šentvid, kamor vodi pot skozi Stransko vas. Z glavne ceste zavijemo levo, ko se prične cesta spuščati s Prevala proti Ljubljani. Bližnjica vodi do štiripasovnice v Šentvidu, kjer zavijemo levo. Ob štiripasovnici gremo do končne postaje mestnega prometa št. 1. Nadaljujemo levo skozi Gunclje, Medno do Medvod, kjer prečkamo železniško progo. Do Kranja gremo po glavni cesti skozi Mavčiče.
Pred mostom čez štiripasovnico zavijemo desno in se spustimo na viadukt. Vračamo se po isti poti do Nakla, naredimo ovinek desno čez Strahinj in  nadaljujemo do Dobraega Polja. Namesto skozi Mošnje nadaljujemo  skozi Črnivec, Zapuže in Hlebce nazaj v Lesce.

Trasa: Lesce – Škofja Loka – Poljane nad Škofjo Loko – Horjul – Medvode
Razdalja: 141 km
Višinska razlika: 1330 m.n.v.
Čas vožnje: 6h
Težavnostna stopnja: 4/5
Podlaga: asfalt

Download

Fotogalerija