BANJŠKA PLANOTA / ALTOPIANO DI BANJŠICE

Kratek opis: Izpred Gostilne pri hrastu zapeljemo navkreber in na križišču za Kekec (Sv. Katarina) zavijemo desno. Ko je strmejši del poti za nami, pridemo na makadam. Iz prelaza Vratca dosežemo po asfaltu Ravnico, pri ekološkem otoku zapustimo asfalt in se sprva po makadamu in nato po stezi premikamo čez travnike. S kratkim spustom pridemo do začetka Čepovanske doline. Po makadamu se pripeljemo do Podlake. Po poteh dosežemo Sleme, ob poti se ponuja čudovit razgled na Julijske Alpe. Spustimo se v Sveto in po cesti do Grgarskih Raven, kjer zavijemo desno proti Baskam in Bitežu, nakar se spustimo v Grgar. Po asfaltu se dvignemo na Preval in po kolovozni poti prečimo pobočje Škabrijela. Kmalu smo na Kekcu, sledi le še spust do Gostilne pri hrastu.

Breve descrizione: Si parte dal Ristorante Pri Hrastu da dove percorrendo laa salita, si giunge all’ incrocio con Kekec e si svolta a destra. Una volta superata fa parte piu ripida, l’ asfalto cede il passo al macadam. Dal valico di Vratca si giunge, attraverso un sentiero asfaltato, a Ravnica; una volta in prossimita di un’isola ecologica, ci si lascia dietro l’ asfalto e, prima seguendo una strada sterrata e pol nel sentiero, si prosegue verso la pianura. Dopo una breve discesa si giunge all’ ingresso della Valle del Čepovan. Lungo una strada sterrata si prosegue fino a Podlaka e, di sentiero in sentiero si arriva a Sleme; il percorso offre una splendida vista sulle Alpi Giulie. Si scende a Sveto e si percorre la strada fino a Grgarske Ravne, dove si svolta a destra in direzione di Baske e Bitež, per poi scendere a Grgar. Percorrendo la strada asfaltata si sale verso Preval e attraverso una strada sterrata si taglia e si raggiunge il pendio di Škabrijel. In poco tempo si arriva a Kekec e, seguendo una discesa, al Ristorante Pri Hrastu.

Izhodišče /Punto di partenza: Kromberk, Gostilna pri hrastu / Kromberk – Ristorante Pri Hrastu
Dolžina kolesarske poti / Lunghezza dell’ itinerario ciclisico: 36 km
Skupna višinska razlika / Dislivello totale: 1000 m
Podlaga / fondo: 35 % asfalt / asfalto, 25% makadam /macadam, 40 % steze /sentieri
Zahtevnost /Difficolta: zahtevno/dificile
Oprema / Eguipaggiamento: brezhibno gorsko kolo, po možnosti polno vzmeteno, zaščitna oprema (čelada, očala, rokavice) / mountain bike, preferibilmente completamente ammortizzata, dispositivi di protezione (casco, occhiali, guanti)

VEČ O TURISTIČNI PONUDBI: TURISTIČNA ZVEZA TIC NOVA GORICA
VIR: TURISTIČNA ZVEZA TIC NOVA GORICA

IZ VASI V MESTO IN NAZAJ / DAL VILLAGGIO ALFA CITTA E RITORNO

Kratek opis: Pot začenjamo na obrobju Dornberka, od koder se med njivami in vinogradi napotimo v smeri Prvačine. Vaškim hišam sledimo proti severu in se po krajši vožnji skozi gozd spustimo v dolino Vogrščka. Po prečenju Lijaka se med vinogradi vzpnemo v gozdnat svet Stare Gore, nato skozi Rožno Dolino dosežemo kolesarsko stezo ob “bohinjski” železniški progi. Novo Gorico in Solkan obkrožimo v širokem loku ter se skozi Kromberk vrnemo med vinograde Vipavske doline. Ob vznožju pobočij Trnovske planote se po manj prometnih cestah pripeljemo do Šempasa, od koder se med njivami, po gozdu in med vinogradi vrnemo v dolino Vogrščka in po isti poti do izhodišča.

Breve descrizione: ll percorso parte dalla periferia di Dornberk e, attraverso campi e vigneti, conduce verso Prvačina. Attraversando il centro abitato si prosegue verso nord e, dopo un breve tragitto attraverso i boschi, si scende nella valle di Vogršček. Dopo aver superato Lijak, attraverso i vigneti si sale nalla zona boscosa di Stara Gora, poi, da Rožna Dolina si raggiunge la pista ciclabile lungo la linea ferroviaria di Bohinj. Si giunge nei pressi di Nova Gorica e Solkan lungo un ampio arco e, attraverso Kromberk, si torna ai vigneti della Valle del Vipacco. Dai piedi dell’ altopiano di Trnovo, dopo un breve percorso su strada, si giunge a Šempas da dove, attraverso campi, boschi e vigneti, si torna nella valle di Vogršček e, seguendo lo stesso percorso, al punto di partenza.

Izhodišče /Punto di partenza: obrobje Dornberka / periferia di Dornberk
Dolžina kolesarske poti / Lunghezza dell’ itineraario ciclistico: 41 km
Skupna višinska razlika /Disilivello totale: 694 m
Podlaga / Fondo: 5 % makadam ali steze / macadam o sentieri, 95% asfalt/asfalto
Zahtevnost /Difficolta: srednje zahtevno /media
Oprema / Equipaggiamento: brezhibno gorsko kolo ali treking kolo, zaščitna oprema (čelada, očala, rokavice) / trekking bike o mountain bike, dispositivi di protezione (casco, occhiali, guanti)

VEČ O TURISTIČNI PONUDBI: TURISTIČNA ZVEZA TIC NOVA GORICA

VIR: TURISTIČNA ZVEZA TIC NOVA GORICA

ZAHODNI TRNOVSKI GOZD /BOSCO DI TRNOVO OCCIDENTALE

Kratek opis: Izpred Gostilne pri hrastu zapeljemo navkreber in na križišču za Kekec (Sv. Katarina) zavijemo desno. Ko je strmejši del poti za nami, zapeljemo z asfalta na makadam. 5 prelaza Vratca dosežemo po kolovozu Ravnico; pri parkirišču Ralux-a nas čaka krajši asfaltni del, kmalu zatem smo ponovno v gozdu. Po samotnih in odročnih poteh z vmesnim kratkim asfaltnim predahom pridemo na začetek Trnovega. Izognemo se mu in hitro pobegnemo v gozd. Mimo naravnega okna Skorno in vzletišča za jadralne padalce pridemo na pot, ki se spušča do zaselka Pri Peči. Krajši asfaltni del zapustimo na Vratcih. Do izhodišča se lahko vrnemo po isti poti ali jo uberemo levo na mestoma precej razdrapano pot. Zaključimo na asfaltu; do Gostilne pri hrastu ni več daleč.

Brava descrizione: Di fronte al Ristorante Pri Hrastu si sale e all’ incrocio con Kekec (Sv. Katarina) si svoltaa a destra. Una volta superata la parte piu ripida, l asfalto cede il passo al macadam. Dal valico di Vratca si prosegue lungo la strada sterrata di Ravnica; vicino al parcheggio Ralux c’e un breve tratto di asfalto e poca dopo ci si immerge nuovamente nel bosco. Dopo aver percorso sentieri nascosti e impervi, con brevi tratti asfaltati intermedi, si giunge all’ ingresso di Trnovo. Una volta superato, si procede rapidamente nel bosco. Passando attraverso la finestra naturale di Skozno e la pisca di decollo per deltaplanisti, si giunge a un sentiero che scende fino al villaggio di Pri Peči. Quindi si prosegue lungo una breve strada asfaltata fina Vratca.  possibile tornare al punto di partenza percorrendo la stessa strada a svoltando a sinistra lungo un sentiero ppiuttosto dissestato. L’ itinerario si conclude su una strada asfaltata, nun lontano dal Ristorante Pri Hrastu.

Izhodišče / punto di partenza: Kromberk, Gostilna  pri hrastu / Kromberk / Ristorante pri hrastu
Dolžina kolesarske poti / lunghenzza dell’ interario ciclistico: 23 km
Skupna višinska razlika /Dislivello totale: 1000 m
Podlaga / Fondo: 10% asfalt , 90% makadam
Zahtevnost / Difficolta: večinoma zelo zahtevno / diffcile lungo quasi tutto l’ itinerario
Oprema / Equipaggiamento: brezhibno gorsko kolo, po možnosti polno vzmeteno, zaščitna oprema (čelada, očala, rokavice)/ mountain bike, preferibilmente completamente ammortizzata, dispositivi di protezione (casco, occhialli, guanti)

VEČ O TURISTIČNI PONUDBI: TURISTIČNA ZVEZA TIC NOVA GORICA

VIR: TURISTIČNA ZVEZA TIC NOVA GORICA

OKOLI VOGRŠČKA / l DINTORNI DI VOGRŠČEK

Kratek opis: Pot začenjamo v Zaloščah in se mimo Dornberka in skozi Prvačino dotaknemo naselja Vogrsko, kjer zavijemo proti Šempasu. Spremljajo nas gozd in vinogradi, po nadvozu nad hitro cesto pa se spustimo na polja pod Vitovljami in Osekom. Za kratek čas uporabimo glavno cesto Nova Gorica-Selo, nato se vrnemo na poljske poti med njivami in vinogradi. Po še enem nadvozu čez hitro cesto zavijemo levo v gozd, nato se med vinogradi in oljčniki vrnemo na izhodišče. Ves čas smo v bližini vodnega zadrževalnika Vogršček, namenjenega namakanju kmetijskih površin, kjer lahko v vseh letnih časih opazujemo ptice, ki se zbirajo na bregovih ter oprezajo za ribami in žabjim zarodom.

Breve desecrizion: L’ itinerario parte da Zalošče e, attraverso Dornberk e Prvačina, giunge al villaggio di Vogrsko, da dove si prosegue verso Šempas. Si attraversa la foresta e i vigneti e, presso il cavalcavia sopra l’ autostrada, si scende in direzione dei campi sotto di Vitovlje e Osek. Per un breve tratto si percorre la strada principale Nova Gorica-Selo, per poi tornare ad attraversare campi e vigneti. Dopo aver superato un altro cavalcavia sopra l’autostrada, si gira a sinistra nel bosco e quindi, attraverso vigneti e oliveti, si torna al punto di partenza. Tutto l’ interario si sviluppa nei pressi del bacino acguatico di Vogršček, destinato all’ irrigaziuone dei terreni agricoil, e dove e possibile, in tutte le stagioni, osservare gli uccelli che si danno appuntamento sulle alture in attesa di pesci e girini.

Izhodišče / Punto di partenza: obrobje Zaloč/periferia di Zalošče
Dolžina kolesarske poti /Lunghezza dell’ itinerario ciclistico: 20 km
Skupna višinska razlika / Dislivello totale: 401 m
Podloga / Fondo: 60 % makadam ali steze / macadam o sentieri, 40 %asfalt/asfalto
Zahtevnost /Diffiicolta: malo zahtevno/facile
Oprema / Equipaggiamente: brezhibno gorsko kolo ali treking kolo, zaščitna oprema (čelada, očala, rokavice) / trekking bike o mountain bike, dispositivi di protezione (casco, occhiafi, guanti)

VEČ O TURISTIČNI PONUDBI: TURISTIČNA ZVEZA TIC NOVA GORICA

VIR: TURISTIČNA ZVEZA TIC NOVA GORICA

TRNOVSKI GOZD /BOSCO DI TRNOVO

Kratek opis: Iz Trnovega zavijemo proti zaselku Rijavci. Pot se zložno dviga in mimo vzletišča zmajarjev pridemo do lovske koče v Krnici. Asfaltno podlago zamenja makadam, z razglednih južnih obronkov Trnovske planote zavijemo v gozd. Naklon vse do Prevale ne pojenja. Po kratki izravnavi in prijetni vožnji po gozdu se na prevalu Strgarija povsem približamo Iztokovi koči pod Golaki. Sledi najprej zložen, nato bolj izrazit spust na Malo lazno, ki nas vodi mimo Velike ledene jame v Paradani. Zadnji daljši vzpon je do vrha Turškega klanca, od tam pa le še spust do Lokvi. Na Trnovo se vrnemo po makadamskih gozdnih cestah.

Breve descrizione: Da Trnovo si parte alla volta del villaggio di Rijavci. ll sentiero sale dolcemente e, attraverso la pista di decollo dei deltaplanisti, giunge alla residenza di caccia di Krnica. La strada sterrata prende il posto dell’ asfalto e, con la sguardo sulle pendici meridionali  dell’ altopiano di Trnovo, si giunge nel bosco. La pendenza continua fino a Prevala. Dopo un breve livellamento e un piacevole giro attraverso i boschi, al valico di Strgar ci si avvicina al rifugio nei pressi di Golaki (Iztokova kača pod Golaki). Segue una discesa inizialmente poco scoscesa, poi piu pronunciata verso Mala Lazna, e che conduce alla Grande grotta di ghiaccio a Paradana. L’ultima lunga salita canduce in cima, a Turški klanec e da qui scende fino a Lokve. Si torna dunque a Trnovo lungo strade forestali sterrate.

Izhodišče / Punto di partenza: Trnovo, spominski park NOB Kobilnik/Trnovo, parco della memoria NOB Kobilnik
Dolžina kolesarske poti / Lunghezza dell’ itinerario ciclistico: 34 km
Skupna višinska razlika / dislivello totale: 750 m
Podlaga / Fondo: 90 % makadam / macadam, 10 % asfalt /asfalto
Zahtevnost /Difficolta: malo zahtevno/facile
Oprema / Equipaggiamento: brezhibno treking ali gorsko kolo, zaščitna oprema (čelada, očala, rokavice) / trekking bike o mountain bike, dispositivi di protezione (casco, occhiali, guanti)

VEČ O TURISTIČNI PONUDBI: TURISTIČNA ZVEZA TIC NOVA GORICA

VIR: TURISTIČNA ZVEZA TIC NOVA GORICA

ZALOŠČE – DORNBERK – PRVAČINA – ZALOŠČE

Kratek opis: Tudi krožno pot je potrebno nekje začeti. svetujemo pri železniškem mostu čez Vipavo na obrobju Zalošč. Kolesarska pot nas sprva vodi povsem proti jugu, pod oljčnim nasadom do prvih hiš, kjer se usmerimo levo na most čez Vipavo. Dornberk obidemo na severnem obrobju in kmalu ponovno prečkamo reko, ki na tem mestu izrisuje zapletene meandre. Pot med njivami in vinogradi se nato začne zložno vzpenjati proti središču Prvačine. Vaško jedro izkazuje značilnosti strnjene gradnje, ki je domačije varovala pred burjo. Pri zadnjih hišah se ponovno znajdemo med vinogradi in takoj zatem v gozdu, ki obkroža vodni zadrževalnik Vogršček. Po poljskih poteh in kolovozih, ki mestoma sledijo terasiranim vinogradom, se vrnemo na izhodišče.

Breve descrizione: Pur trattandosi di un percorso circolare e previsto un punto di partenza: noi consigliamo di iniziare presso il punte ferroviario attraverso Vipacco, alla periferia di Zalošče. L’itinerario ciclistico ci porta inizialmente verso sud, sotto gli uliveti fino alle, prime case, dove si gira a sinistra sul ponte attraverso Vipacco. Quindi, si passa da Dornberk a nord e si riattraversa nuovamente ll fume, che in guesto punta traccia percorsi complessi. Da qui il sentiero, tra campi e vigneti, inizia a salire dofcemente verso il centro di Prvačina. Ogni centra abitato si caratterizza per la struttura compatta, che protegge dalla bora. Giunti presso le uitime case, ci si trava nuovamente tra i vigneti e subito dopo nei boschi che circondano il bacino acquatico della Vogršček. Percorrendo le piste ciclabili nei campi, dove ai paesi si susseguono vigneti a terrazze, si torna al punto di partenza.

Izhodišče / Punto di partenza: obrobje Zalošč / periferia di Zalošče
Dolžina kolesarske poti / Lunghenzza dell’ itinerario ciclistico: 11 km
Skupna višinska razlika /Dislivello totale: 311 m
Podlaga / Fondo:90 % makadam ali steze/ macadam o centieri, 10 % asfalt/asfalto
Zahtevnost / Difficolta: malo zahtevno/facile
Oprema / Equipaggiamento: brezhibno gorsko kolo ali treking kolo, zaščitna oprema (čelada, očala, rokavice) / trekking bike o mountain bike, dispositivi di protezione (casco, occhili, guanti)

VEČ O TURISTIČNI PONUDBI: TURISTIČNA ZVEZA TIC NOVA GORICA

VIR: TURISTIČNA ZVEZA TIC NOVA GORICA

OB SOČI / LUNGO D’ lSONZO

Kratek opis: Iz parkirišča na robu Solkana zavijemo na cestni most z najdaljšim železobetonskim lokom v Sloveniji in na desni občudujemo železniški most z najdaljšim kamnitim lokom na svetu. Na manjši ravnici med obema mostovoma je vojaško pokopališče iz 1. svetovne vojne. Po nekaj deset metrih vzpona proti Goriškim brdom zavijemo na kolesarsko pot, speljano sprva nad, nato pa pod železniško progo, tik ob smaragdni reki Soči. Nemirna gorska lepotica je na tem odseku ujeta v pregrado s hidroelektrarno, ki je zaustavila njen tok. Med potjo občudujemo tako naravo kot mojstrstvo graditeljev “bohinjske” proge. Močan vtis poleg mosta pustijo tudi kamnite galerije. Ko prispemo do vasi Prilesje, se po isti poti vrnemo na izhodišče.

Breve descrizione: Dal parcheggio pasto alla periferia di Solkan, s’imbocca il ponte stradale con l’ arco in calcestruzzo piu lungo della Slovenja, dove, sulla destra, potrete ammirare il ponte ferroviario con l’ arco di pietra piu lungo al mondo. Su una piccola pianura tra i due ponti c’e un cimitero militare risalente allla Prima Guerra Mandiale. Dopo una salita lunga poche decne di metri in direziane di Goriška brda, si svolta sul sentiero ciclabile che conduce prima sopra e poi sotto la linea ferroviaria, nei pressi del fiume lsonzo, che vi incantera con il suo beliissimo color smeraldo. Questa straordinaria bellezza montana, in questa zona, e intrappolata nella diga con centrale idroelettrica, che ne ferma il flusso. ll percorso vi permettera di ammirare sia la natura che la maestria dei costruttori detla linea ferroviaria di “Bohinj”; Oltre al ponte, destano una grande impressione anche le gallerie in pietra. Una volta giunti al villaggio di Prilesje, seguendo lo stesso percorso in direzione inversa, si torna al pinto di partenza.

Izhodišče / Punto di partenza: Solkan, parkirišče pri mostu za Brda /Solkan parcheggio presso il ponte per GoriSka brda
Dolžina kolesarske poti / Lunghezza dell’itinerario ciclistico: 20 km
Skupna višinska razlika / Dislivello totale: 5O m
Podlaga / Fondo: 100 % asfalt /asfalto
Zahtevnost / Difficolta: malo zahtevno/facile
Oprema / Equipaggiamento: brezhibno treking ali gorsko kolo, zaščitna oprema (čelada, očala, rokavice) / trekking bike o mountain bike, dispositivi di protezione (casco, occhiali, guanti)

VEČ O TURISTIČNI PONUDBI: TURISTIČNA ZVEZA TIC NOVA GORICA

VIR: TURISTIČNA ZVEZA TIC NOVA GORICA

KOLESARIMO PO NOVI GORICI

Nova Gorica je prijazno mesto za kolesarje, skozi njene ulice se vijejo kolesarke poti, steze in pasovi. Ob evropskem tednu mobilnosti septembra 2008 je Mestna občina Nova Gorica in Turistična zveza Nova Gorica izdala zgibanko Kolesarimo po Novi Gorici.pdf zemljevid z označenimi potmi, stezami oziroma pasovi ter glavnimi turističnimi znamenitostmi mesta.

 VEČ O TURISTIČNI PONUDBI: TURISTIČNA ZVEZA TIC NOVA GORICA

VIR: TURISTIČNA ZVEZA TIC NOVA GORICA

KOLESARSKA POT SOLKAN – PLAVE

Direkcija RS za infrastrukturo je s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj zgradila dvosmerno kolesarsko stezo na odseku Solkan – Plave v dolžini 9.270 metrov. V sklopu projekta je bilo urejenih tudi sedem počivališč za kolesarje. Za del kolesarske povezave od mosta čez Sočo v Solkanu do Prilesja, vključno z navezavo na državno cesto je že pridobljeno uporabno dovoljenje in s tem je ta del tudi predan v uporabo. Za del kolesarske povezave to je od mosta čez Sočo proti državni meji (300 metrov), pa uporabno dovoljenje še ni pridobljeno, kar pomeni, da je ta del kolesarske povezave uradno zaprt za promet.

VEČ O TURISTIČNI PONUDBI: TURISTIČNA ZVEZA TIC NOVA GORICA

VIR: TURISTIČNA ZVEZA TIC NOVA GORICA